ส่งคำถามของคุณ

ข้อดีของขี่สัตว์ในสวนสนุก:

ก) การจัดการพนักงานที่ง่าย

ข) งบประมาณที่ง่ายต่อการจัดการ

C) บำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย 

ง) ลงทุนน้อย ระยะเวลาสั้น ประสิทธิภาพรวดเร็ว และคืนทุน


เพิ่มความคิดเห็น
ติดต่อเรา
เพียงบอกความต้องการของคุณ เราทำได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

ส่งคำถามของคุณ